ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20

Iława, dnia 21 maja 2020 r.  

Adm. 0210-39/20

 

ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby interesantów, którzy mogą przebywać w budynku

Sądu Rejonowego w Iławie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

 

zarządzamy, co następuje:

 

§ 1

Ustalić liczbę osób, które mogą przebywać w korytarzach segmentu A budynku Sądu Rejonowego w Iławie, biorąc pod uwagę konieczność zachowania dystansu pomiędzy osobami minimum 2 m, w ten sposób, że:

      1)            w korytarzu na parterze segmentu A może przebywać do 54 osób,

      2)            w korytarzu na I piętrze segmentu A może przebywać do 28 osób.

 

§ 2

  1. Ustalić liczbę osób, które mogą wziąć udział w rozprawie/posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności, biorąc pod uwagę konieczność zachowania dystansu pomiędzy osobami minimum 2 m, w ten sposób, że:

                           1)     na sali rozpraw nr A134 – do 8 osób,

                           2)     na sali rozpraw nr A203 – do 8 osób

                           3)     na sali rozpraw nr A206 – do 8 osób,

                           4)     na sali rozpraw nr A209 – do 8 osób,

                           5)     na sali rozpraw nr A218 – do 8 osób,

                           6)     na sali rozpraw A222 – do 8 osób,

                           7)     na sali rozpraw nr A226 – do 12 osób,

                           8)     na sali rozpraw nr A222 – do 8 osób,

                           9)     na sali rozpraw nr A236 – do 8 osób –

przy założeniu, że liczba stron i pełnomocników, biorących udział w rozprawie/posiedzeniu jawnym, wynosi nie więcej niż 4 osoby.

  1. Do obliczenia ilości osób, które mogą wejść na salę rozpraw, nie bierze się pod uwagę funkcjonariuszy Policji.
  2. W przypadku, gdy liczba stron i pełnomocników biorących udział w rozprawie/posiedzeniu jawnym jest większa niż 4, wówczas proporcjonalnie obniża się liczbę osób, które mogą przebywać na sali rozpraw w charakterze publiczności.

 

§ 3

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej, stronie intranetowej Sądu oraz drzwiach wejściowych do budynku Sądu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r.

 

                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie                                                            Prezes Sądu Rejonowego w Iławie

                                                                Anna Katarzyna Stasiak                                                                                       Tytus Szymanek

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d