ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-15/20

PREZES SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 4B      tel. 89 644 57 57   Fax 89 644 57 77

 

Iława, dnia 23 marca 2020 r.

Adm. 0210-15/20

 

          

ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-15/20

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2020 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j. t.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 j. t.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (Dz.U.2020.325) i art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 j. t.).

zarządzam:

 

§ 1

zniesienie wszystkich wyznaczonych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc kwiecień 2020 r. poza sprawami pilnymi, których katalog wskazano w Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie nr Adm. 0210-10/20 z dnia 13 marca 2020 r.

 

§ 2

zobowiązanie Przewodniczących Wydziałów do zawiadomienia, w miarę możliwości, wszystkich uczestników postępowań o zniesieniu rozpraw i posiedzeń jawnych;

 

§ 3

umieszczenie treści zarządzenia na stronie internetowej i intranetowej Sądu Rejonowego w Iławie;

 

§ 4

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-15/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia