Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Iławie

Tytus Szymanek

pokój nr B233

 

Wiceprezes

Ewa Toczydłowska

pokój nr B211

 

Prezes przyjmuje interesantów w środy w godzinach 12:00-14:00.