Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Iławie

Tytus Szymanek

pokój nr B233

 

 Prezes przyjmuje interesantów w środy w godzinach 12:00-14:00.

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Iławie

Izabela Nadratowska-Borowa

pokój nr B 137

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu