Postanowienie Sygn. akt I Ns 395/19

Sygnatura akt I Ns 395/19                                                                                            

POSTANOWIENIE

 

Iława, dnia 30 września 2019 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      sędzia Wojciech Drewniak

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. w Iławie   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat w Iławie

przy udziale Bernadety Kowalkowskiej, Romana Kowalkowskiego, Dariusza Kowalkowskiego, Anetty Konarzewskiej, Jana Kowalkowskiego, Edyty Zielińskiej, Kateryny Feofanova

- o sporządzenie spisu inwentarza

 

POSTANAWIA:

 

1.         sporządzić spis inwentarza majątku spodkowego po Sławomirze Janie Kowalkowskim , synu Edwarda i Bernadety , zmarłym 20.12.2016r. roku w   Bydgoszczy , ostatnio zamieszkałym w Prątnicy 43 gm. Lubawa  , PESEL 67032810171.

2.         ogłosić na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Iławie oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spodkowego po Sławomirze Janie Kowalkowskim , synu Edwarda i Bernadety , zmarłym 20.12.2016r. roku w  Bydgoszczy , ostatnio zamieszkałym w Prątnicy 43 gm. Lubawa  , PESEL 67032810171 z pouczeniem, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy uprawnieni do zachowku, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza,

3.         oddalić wniosek o zlecenie komornikowi wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza,

4.         stwierdzić, że wnioskodawcy i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sygn. akt I Ns 395/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d