Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oferuje pomoc w zakresie:

 

1) pomocy prawnej,

2) mediacji

3) pomoc tłumacza migowego

4) pomocy psychologicznej,

5) doradztwa pierwszego kontaktu

6) finansowanie szkoleń i kursów

6)   pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

7)  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

8) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

 

  

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Adresy Ośrodków województwo warmińsko - mazurskie

 

  • Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskiem Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - ul. Związku Jaszczurczego 17/101; 82-300 Elbląg; tel. (55) 642-44-25; 662-171-076; e-mail:esas_1@wp.pl
  • Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie - ul. Dąbrowszczaków 39 VII piętro (naprzeciw windy) 10-540 Olsztyn; tel. 692-894-540; email: opopp-olsztyn@wp.pl
  • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie - ul. Osiedle Mazurskie 37/2; 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741-20-20; email: opopp-olsztyn@wp.pl
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Szczytnie, ul. Ogrodowa 18  tel. 516360654
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Olsztynie, ul. Jagiellońska 47, tel. 516360757

 

 

Ośrodek Caritas w Sopocie

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej dnia 02 sierpnia 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonuje pod adresem: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:
1. Osobisty w dniach: poniedziałek- w godzinach 8.00 -15.00 wtorek- w godzinach 8.00 -15.00 środa- w godzinach 13.00 - 20.00 czwartek- w godzinach 8.00 -15.00 piątek- w godzinach 8.00 -15.00 sobota- w godzinach 11.00 -15.00
2. Telefoniczny pod numerami telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę od 8.00 do 15.00.
Działalność Ośrodka obejmie:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w dokumentacji konkursowej;
7) pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków.czystości i higieny osobistej;
9) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.