Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oferuje pomoc w zakresie:

 

Pomoc  osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im najbliższym świadkom oraz osób im najbliższych.

 

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że w roku 2019  również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej, mediacji i psychologicznej oraz finansowej  tj.

 

1)      pomocy prawnej,

2)     mediacji,

3)     pomocy psychologicznej,

4)     doradztwa pierwszego kontaktu,

5)      pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,

6)     finansowanie  szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

7)   pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

9)  pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w  miejscowościach:

 

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 - czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1 - czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00-12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 - czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 - czynny poniedziałek w godzinach16.00-19.00; czwartek w godzinach 16.00-2.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Chopina 4 - czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 - czynny poniedziałek w godzinach 15.30-18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.

 

W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta  662-171-076 - pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób im najbliższych. 

 

 Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach  9.00-16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Adresy Ośrodków województwo warmińsko - mazurskie

 

 • Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskiem Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - ul. Związku Jaszczurczego 17/101; 82-300 Elbląg; tel. (55) 642-44-25; 662-171-076; e-mail:esas_1@wp.pl
 • Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie - ul. Dąbrowszczaków 39 VII piętro (naprzeciw windy) 10-540 Olsztyn; tel. 692-894-540; email: opopp-olsztyn@wp.pl
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie - ul. Osiedle Mazurskie 37/2; 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741-20-20; email: opopp-olsztyn@wp.pl
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Szczytnie, ul. Ogrodowa 18  tel. 516360654
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Olsztynie, ul. Jagiellońska 47, tel. 516360757

 

 

Ośrodek Caritas w Sopocie

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej dnia 02 sierpnia 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonuje pod adresem: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:
1. Osobisty w dniach: poniedziałek- w godzinach 8.00 -15.00 wtorek- w godzinach 8.00 -15.00 środa- w godzinach 13.00 - 20.00 czwartek- w godzinach 8.00 -15.00 piątek- w godzinach 8.00 -15.00 sobota- w godzinach 11.00 -15.00
2. Telefoniczny pod numerami telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę od 8.00 do 15.00.
Działalność Ośrodka obejmie:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w dokumentacji konkursowej;
7) pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków.czystości i higieny osobistej;
9) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.