Podstawa prawna i właściwość miejscowa

 

Sąd Rejonowy w Iławie został powołany do działania rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 roku o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów i zniesieniu sądów zbędnych (Dz.U. z dn. 4 grudnia 1950 r.).

Właściwość miejscowa sądu obejmuje obszar miast i gmin: Iława, Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo.