Petycja w interesie publicznym w/s zmiany Regulaminu BOI w SR w Iławie

Ostróda, dnia 29 marca 2019 r.

r.pr. Piotr Brzozowski

ul. Jana Pawła II 3, p. 105

14-100 Ostróda

kancelaria.civitas@interia.pl

kom. 500 216 284

www.brzozowskipiotr.pl

/zgoda na ujawnienie danych osobowych/ 

Do Prezesa Sądu Rejonowego

w Iławie

 

Petycja w interesie publicznym w/s zmiany Regulaminu BOI w SR w Iławie

 

            Składam uprzejmie petycję w sprawie zmiany Regulaminu BOI w Sądzie Rejonowym w Iławie – zwanego dalej Regulaminem.

Brzmienie § 1 ust. 8 Regulaminu wprowadza nieuzasadnioną regulację dostępu do akt sprawy w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Nie widzę żadnych powodów, aby akta były – co do zasady – udostępniane niezwłocznie po zgłoszeniu. Przyjęcie bowiem zasady prawnej, że akta udostępnia się w terminie 3 dni, stanowi regulację utrudniającą dostęp do akt sprawy – w szczególności dla stron, uczestników oraz pełnomocników mających swoją siedzibę (miejsce zamieszkania) poza Iławą. Generalnie akta winno udostępniać się niezwłocznie. tym bardziej, że ilość zgłoszeń przejrzenia akt nie jest zbyt wielka; nie stanowi żadnej przeszkody organizacyjnej. Nie wydaje się też, aby Sąd w Iławie był sądem o szczególnym charakterze; odmiennym od innych (znacznie większych sądów), gdzie regulacje dostępu do akt pozwalają, by akta udostępniać bez zbędnej zwłoki – także tego samego dnia, gdy złożono wniosek.

W pozostałym zakresie zwracam uwagę na przepis § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu. Rozumiany w ten sposób, że strony, uczestnicy postępowania oraz pełnomocnicy mają obowiązek złożenia (nawet w szczególnej formie) wniosku o zgodę na wykonywanie fotokopii z akt sprawy; uzależnioną nadto od decyzji przewodniczącego wydziału lub sędziego sprawozdawcy, jest nie do pogodzenia z przepisami prawa powszechnie obwiązującego, które takich obowiązków nie nakładają. Tym samym dostęp stron do akt z możliwością wykonywania fotokopii nie powinien być (poza wyraźnym przepisem prawa) w żaden sposób tamowany: ani koniecznością składania pisemnych wniosków, ani tym bardziej potrzebą uzyskania zgody przewodniczącego wydziału, tudzież sędziego sprawozdawcy.

Unikanie stosowania zbędnych barier w dostępie stron oraz pełnomocników do akt, z możliwością swobodnego wykonywania fotokopii, stanowi wyraz respektowania standardów dobrej administracji i zasad prakseologii. Pogłębia też in genere zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Już tylko na marginesie podaję, że § 2 ust. 3 Regulaminu wskazuje błędne dane kontaktowe@. Generalnie strona internetowa Sądu, odnośnie danych kontaktowych, jest bardzo uboga w treść. Wyszukanie adresu e-mail jest możliwe wyłącznie w ramach głębokiej kwerendy; zaś jedyny mailowy dostęp wskazany wprost na stronie, to tylko adres mailowy dyrektora sądu; nie widzę przeszkód, aby udostępnić wprost na stronie internetowej adres mailowy: boi@ilawa.sr.gov.pl - tym bardziej, że jest on niezbędny do realizacji przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Pożądany byłby także adres e-mail prezesa sądu, jako organu sądu o określonych kompetencjach, coby łacniej móc skierować petycję do właściwego organu.      

 

Łączę wyrazy szacunku i proszę o życzliwe przyjęcie 

/-/ Piotr Brzozowski

   radca prawny

Rejestr zmian dla: Petycja w interesie publicznym w/s zmiany Regulaminu BOI w SR w Iławie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Dodanie skanu petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
Dodanie petycji