pozostałe artykuły

Aktualności

 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEBIEGU KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY- DOCELOWO SEKRETARZA SĄDOWEGO W WYDZIALE ORZECZNICZYM W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

  Komisja Konkursowa na posiedzeniach w dniu 14 maja 2020 r. oraz w dniu 27 maja 2020 r., po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów polegającej na przeanalizowaniu dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

  Czytajwięcejo:
 • Informacja dotycząca rozpraw i posiedzeń jawnych w dniach od 20 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020

  Informacja dotycząca rozpraw i posiedzeń jawnych w dniach od 20 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 do 29 maja 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie odbędą się rozprawy i posiedzenia jawne:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie nr Adm. 0210-38/2020

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239  t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-35/20

   

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo     o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

  Czytajwięcejo: