OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA Sygn. akt I N 449/19

                                                                                                                                                   Iława, 09.09.2019 r.

 

 

 

             OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza spadku po spadkodawcy Jerzym Archackim, synu Stanisława i Zofii, zmarłym 16 kwietnia 2019 r. w Iławie, legitymującym się numerem PESEL 72073102611, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Iławie     

 

 

 

POUCZENIE  

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    osoby wskazane w art.637§1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza ( spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy),

3)    osoby wskazane w art.637§1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza        

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA Sygn. akt I N 449/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d