OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA PO KRZYSZTOFIE OLSZTA

2018-12-14

 

Iława 12 grudnia 2018r.

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza spadku po spadkodawcy Krzysztofie Olszta synu Waldemara i Elżbiety , zmarłym 09.09.2018 r. w Iławie, ostatnio stale zamieszkałym w Wikielcu .

POUCZENIE:

1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2) osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy)

3) osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA PO KRZYSZTOFIE OLSZTA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
Dodanie treści w zajawce
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza