OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA PO ANDRZEJU ZAGÓRSKIM

 

Iława  25 czerwca 2019r .

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

            Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny  ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza   spadku po spadkodawcy Andrzeju Zagórskim synu Jana i Jadwigi , zmarłym 02.11.2016 r. w Iławie,  ostatnio stale zamieszkałym w Iławie.

 

POUCZENIE:

1)        ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)        osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (spadkobierca, uprawniony  do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel  mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy)

3)      osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA PO ANDRZEJU ZAGÓRSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-25
Publikacja w dniu:
2019-06-25
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia