OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sygnatura akt I N 390/19                                                                                             

POSTANOWIENIE

 

Iława, dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      sędzia Wojciech Drewniak

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2019 r. w Iławie   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kancelaria Notarialna w Iławie Agnieszka Gerczak - notariusz

przy udziale Anny Terek, Bazylego Gamrata

- wykaz spisu inwentarza złożony w sądzie przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem  inwentarza

 

POSTANAWIA:

 

I.         na podstawie przepisu art. 636 3 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie , że spadkobiercy Bazylego Gamrat syna Michała i Justyny  , zmarłego 22.07.2019r. w Iławie, złożyli w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy

II.        na podstawie przepisu art .638 1  § 3 k. p. c pouczyć , że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni

osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza , uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
b/d