OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Iława  08 lipca 2019r .

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

 

            Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny  ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza   spadku po spadkodawcy Adamie Łozińskim synu Józefa i Zofii, zmarłym 05.08.2018 r. w Iławie.

 

POUCZENIE:

1)      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (spadkobierca, uprawniony  do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel  mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy)

3)      osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
b/d