OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE O ZEZWOLENIE NA ZŁOŻENIE ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO

Sygn. akt I Ns 352/19

 

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 11 grudnia 2019 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Tytus Szymanek

 

po rozpoznaniu w dniu 11.12.2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Radosława Ząbeckiego

o zezwolenie złożenia świadczenia do depozytu sądowego

 

 

 

postanawia:

 

I. zezwolić wnioskodawcy Radosławowi Ząbeckiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Iławie kwoty 1 (jeden) złoty tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Marty Jabłońskiej, obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawcy, położoną przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Lubawie opisaną w księdze wieczystej nr EL1I/00013354/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie;                                                                                                         

II. ustalić i przyznać kuratorowi w osobie Izabeli Stępka dla nieznanych z miejsca pobytu uczestnika - wierzyciela wynagrodzenie w wysokości 60 złotych, które nakazuje wypłacić z zaliczki złożonej przez wnioskodawcę;

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE O ZEZWOLENIE NA ZŁOŻENIE ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia