OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PO Reginie Marii Pietrzak

Sygnatura akt I Ns 340/19

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                              Dnia 16 października 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny

w składzie:

 

Przewodnicząca:              asesor sądowy Dorota Karczewska

Protokolant:                      stażysta Michał Romaniuk

 

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 roku w Iławie

na rozprawie

sprawy z wniosku Adama Pietrzak

z udziałem Ewy Pietrzak 

o stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza

 

postanawia:

 

  1. stwierdzić, że spadek po Reginie Marii Pietrzak, z domu Grabiańskiej, córce Mikołaja i Heleny, zmarłej w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Olsztynie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Iławie, na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli:

- syn Adam Pietrzak, syn Jana i Reginy Marii – w ½  części,

- córka Ewa Pietrzak, córka Jana i Reginy Marii – w ½  części,

  1. sporządzić spis inwentarza majątku spodkowego po Reginie Marii Pietrzak, córce Mikołaja i Heleny, zmarłej 1 kwietnia 2019 roku w Olsztynie, ostatnio zamieszkałej w Iławie przy ul. Jana III Sobieskiego 51A/2, PESEL 50022811708,
  2. ogłosić na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Iławie oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spodkowego po Reginie Marii Pietrzak, córce Mikołaja i Heleny, zmarłej 1 kwietnia 2019 roku w Olsztynie, ostatnio zamieszkałej w Iławie przy ul. Jana III Sobieskiego 51A/2, PESEL 50022811708 z pouczeniem, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy uprawnieni do zachowku, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza,
  3. stwierdzić, że wnioskodawca i uczestniczka postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PO Reginie Marii Pietrzak

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-06
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia