OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIE INWENTARZA PO HANNIE STRZELECKIEJ

Sygnatura akt I Ns 410/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 listopada 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Dorota Karczewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mirela Lorkowska

 

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 roku w Iławie

na rozprawie

sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Elblągu Inspektorat w Iławie

z udziałem Hanny Strzeleckiej

o sporządzenie spisu inwentarza

 

postanawia:

  1. sporządzić spis inwentarza majątku spodkowego po Januszu Strzeleckim, synu Piotra i Barbary, zmarłym 6 października 2017 roku w Lubawie, ostatnio zamieszkałym w Lubawie  przy ul. Kilińskiego 8/11, PESEL 87022813256,
  2. ogłosić na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Iławie oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spodkowego po Januszu Strzeleckim, synu Piotra i Barbary, zmarłym 6 października 2017 roku w Lubawie, ostatnio zamieszkałym w Lubawie  przy ul. Kilińskiego 8/11, PESEL 87022813256 z pouczeniem, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza,
  3. oddalić wniosek o zlecenie komornikowi wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIE INWENTARZA PO HANNIE STRZELECKIEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia