OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIE INWENTARZA PO Andrzeju Gramann

Iława 28 listopada 2018 roku

 

  

OGŁOSZENIE

O   WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIE INWENTARZA

 

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 19 listopada 2018r. w sprawie
I Ns 580/18 wydano postanowienie o sporządzeniu inwentarza po spadkodawcy Andrzeju Gramann, PESEL 66042902898, synu Stanisława i Jadwigi, zmarłym 02 lipca 2018 roku w Iławie, ostatnio stale zamieszkałym w Byszwałdzie 18, gm. Lubawa.

POUCZENIE:

1)       ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę

              dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 §  l kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza                 

(spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy)

3)       osoby wskazane w art. 637 §  l kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

    

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIE INWENTARZA PO Andrzeju Gramann

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d