Oddziały

Oddział Administracyjny


Katarzyna Maruszewska - Kierownik Oddziału
Pokój nr B234, telefon 89 644 57 57, fax 89 644 57 77Monika Święcka - Główny Księgowy

Pokój nr B224, telefon 89 644 57 65 Fax: 89 644 58 68


Do zakresu działania oddziału administracyjnego w Sądzie Rejonowym należą w szczególności:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,

 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,

 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu, dyrektora sądu,

 • nadzór nad archiwum zakładowym,

 • nadzór nad Biurem Obsługi Interesantów,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie ewidencji spraw i wydanych  orzeczeniach,

 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,

 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,

 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,

 • administrowanie nieruchomościami sądu,

 • opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego,

 • wykonywanie budżetu sądu rejonowego,

 • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,

 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2020-04-16
Publikacja w dniu:
2020-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Łyndo
Dokument z dnia:
2019-04-03
Publikacja w dniu:
2019-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d