Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W zakresie informacji o sposobach wszczynania postępowań, podstawowych dokumentach, które należy złożyć, kosztach sądowych, procedurze ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, jak również informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dotyczących mediacji, a ponadto informacji, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) - informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

www.gov.pl/sprawiedliwosc


Wzory i formularze pism procesowych:

www.gov.pl/sprawiedliwosc/formularze

 

 Edukacja prawna

Informacje oraz opracowania z zakresu edukacji prawnej (w tym podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika...", „Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży", poradnik dla młodzieży „Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego", poradnik dla nauczycieli „Inspirator edukacji prawnej") można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/ oraz na stronie http://www.edukacjaprawna.gov.pl/

 

Darmowa pomoc prawna

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Strona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl