Konta bankowe

Dochody budżetowe

(koszty i grzywny, opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17 lub nr.księgi wieczystej np: EL1I/00001234/1)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

NBP O/O Olsztyn

20 1010 1397 0080 5122 3100 0000


Sumy na zlecenie

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17. Opłaty za wpis w rejestrze spadkowym - 5zł)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

08 1130 1189 0025 0125 7820 0003


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

(nawiązki i świadczenia pieniężne - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: II K 125/17 oraz numer NF np. NF 2/17)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

51 1130 1189 0025 0125 7820 0005


Rachunki depozytowe Ministra Finansów

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadium, reszta ceny nabycia - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: I Co 125/17)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

PLN 41 1130 1017 0021 1002 3590 0004

USD 14 1130 1017 0021 1002 3590 0005

EUR 95 1130 1017 0021 1002 3590 0002

CHF 25 1130 1017 0021 1002 3590 0001

GBP 68 1130 1017 0021 1002 3590 0003

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja opisów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d