Konta bankowe

 

Rodzaj wpłaty

Możliwe formy płatności

Przelew

Platforma internetowa

e-Płatności

e-znaki

Gotówką w Kasie Sądu

Opłaty sądowe
(od wniosków, pozwów, pism)

TAK

na rachunek dochodów budżetowych

TAK

TAK

TAK

Grzywny i koszty sądowe
przypisane do kart dłużnika

TAK

na rachunek dochodów budżetowych

TAK

NIE

TAK

Sumy na zlecenie
(zaliczki na biegłych itp., opłaty za wpis w rejestrze spadkowym – 5zł)

TAK

na rachunek sum na zlecenie

NIE

NIE

TAK

Sumy depozytowe
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)

TAK

na rachunek sum depozytowych

NIE

NIE

NIE

FPPoPP – Fundusz Sprawiedliwości (nawiązki i świadczenia pieniężne)

TAK

na rachunek FPPoPP

NIE

NIE

TAK

Wpłacających prosimy o dokładny opis wpłaty, tj: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

 

 

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów budżetowych Sądu – rachunki bankowe,
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej od 1.01.2017r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości: www.oplaty.ms.gov.pl,
  • w formie e-znaków. 

 

E-znaki można nabyć: 

  • gotówką w Kasie Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B,
  • przez stronę internetową: www.oplaty.ms.gov.pl.

 

Wykorzystanie i zwrot e-znaku:

 

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej, wobec czego

nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku.

Zwrot e-znaku następuje wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez wydział merytoryczny na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Interesant może przedstawić e-znak do skasowania w następujący sposób:

Interesant nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu. Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

W sytuacji gdy e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru należy dołączyć wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma kierowanego do Sądu.

 

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniu sądowym znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz w zakładce – opłaty sądowe.

 

Dochody budżetowe

(koszty i grzywny, opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17 lub nr.księgi wieczystej np: EL1I/00001234/1)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

NBP O/O Olsztyn

20 1010 1397 0080 5122 3100 0000

 

Sumy na zlecenie

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17. Opłaty za wpis w rejestrze spadkowym - 5zł)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

08 1130 1189 0025 0125 7820 0003

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

(nawiązki i świadczenia pieniężne - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: II K 125/17 oraz numer NF np. NF 2/17)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

51 1130 1189 0025 0125 7820 0005

 

Rachunki depozytowe Ministra Finansów

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadium, reszta ceny nabycia - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: I Co 125/17)

 

Sąd Rejonowy w Iławie

14-200 Iława

ul. Mikołaja Kopernika 4B

BGK O/O Olsztyn

PLN 41 1130 1017 0021 1002 3590 0004

USD 14 1130 1017 0021 1002 3590 0005

EUR 95 1130 1017 0021 1002 3590 0002

CHF 25 1130 1017 0021 1002 3590 0001

GBP 68 1130 1017 0021 1002 3590 0003

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja opisów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d