Konkurs na staż urzędniczy

Iława, dnia 18 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 4B
14 - 200 Iława

Adm. 1100-1/18

INFORMACJA

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wyboru kandydata

na stanowisko stażysty – docelowo sekretarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Iławie

 

Stosownie do § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014. poz. 400 t.j.) informuję, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko stażysty – docelowo sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Iławie, ogłoszonego w dniu 17 lipca 2018 roku do zatrudnienia na stanowisko stażysty wybrana została

Pani Natalia Muszyńska.

 

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577 t.j.) informuję, że Komisja wyłoniła rezerwową listę kandydatów w osobach:

 1. Natalia Kuczmarska

 2. Milena Nehring

 3. Żaneta Sadowska

 4. Karolina Szczepańska

 5. Justyna Fotek

 6. Hanna Karczewska

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Iławie

Anna Katarzyna Stasiak

 

 

 

 

Iława, dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Adm. 1100-1/18

 

Ogłoszenie

 

w sprawie przebiegu konkursu na stanowisko stażysty – docelowo sekretarza sądowego w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym

 

w Iławie

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r., po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, polegającego na weryfikacji umiejętności szybkiego pisania na komputerze, z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji oraz zredagowaniu pisma, sporządzonego na podstawie zarządzenia sędziego, jednogłośnie ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby, zgodnie z zajętą lokatą:

 

 1. Kuczmarska Natalia – 9 pkt

Muszyńska Natalia - 9 pkt

Sadowska Żaneta – 9 pkt

Szczepańska Karolina – 9 pkt

 1. Nehring Milena – 8 pkt

Skuzjus Magdalena – 8 pkt

Waruszewski Marcin – 8 pkt

 1. Fotek Justyna – 7 pkt

 2. Kalisz Dominika – 6 pkt

Karczewska Hanna – 6 pkt

 1. Jankowski Kamil – 5 pkt

 

Trzeci etap konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się 14 września 2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie przy ulicy Kopernika 4 B w sali A134 (parter budynku A), zgodnie z podaną poniżej kolejnością:

 

godzina 9:00

 1. Kuczmarska Natalia

 2. Muszyńska Natalia

 3. Sadowska Żaneta

 4. Szczepańska Karolina

 5. Nehring Milena

 6. Skuzjus Magdalena

 

godzina 10:30

 1. Waruszewski Marcin

 2. Fotek Justyna

 3. Kalisz Dominika

 4. Karczewska Hanna

 5. Jankowski Kamil

 

Osoba zakwalifikowana do udziału w trzecim etapie konkursu powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Konkursowej

Izabela Nadratowska-Borowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Iława, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Adm. 1100-1/18

 

Ogłoszenie

w sprawie przebiegu konkursu na stanowisko stażysty – docelowo sekretarza sądowego w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym

w Iławie

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniach w dniu 16 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 22 sierpnia 2018 r., po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów polegającej na przeanalizowaniu dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU

 

L. p.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Brzeska-Szulc Monika

2.

Cymes Marta

3.

Dobrzańska Anita

4.

Domżalska Malwina

5.

Fotek Justyna

6.

Jankowski Kamil

7.

Janowska Lucyna

8.

Jaroszewska Mirela

9.

Jondral Bartosz

10.

Kalisz Dominika

11.

Karczewska Hanna

12.

Kuczmarska Natalia

13.

Leśniewska Martyna

14.

Maciejewska Aleksandra

15.

Muszyńska Natalia

16.

Nehring Milena

17.

Nidzworska Dorota

18.

Nowicka Eurydyka

19.

Petrykowska Justyna

20.

Rezmer Sabina

21.

Rzepka Agata

22.

Sadowska Żaneta

23.

Sienkiewicz Małgorzata

24.

Sikora Magdalena

25.

Skuzjus Magdalena

26.

Sobiech Marlena

27.

Szczepańska Karolina

28.

Szczypińska Marta

29.

Waruszewski Marcin

30.

Wojnicz Marcin

 

Drugi etap konkursu, polegający na weryfikacji umiejętności szybkiego pisania na komputerze, z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji oraz zredagowaniu pisma na podstawie zarządzenia sędziego, zostanie przeprowadzony w dniu 30 sierpnia 2018 r. od godziny 8.00 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie, ulica Kopernika 4 B sala nr A134 (parter), zgodnie z podaną niżej kolejnością

godzina 8:00

 

1.

Brzeska-Szulc Monika

2.

Cymes Marta

3.

Dobrzańska Anita

4.

Domżalska Malwina

5.

Fotek Justyna

6.

Jankowski Kamil

7.

Janowska Lucyna

8.

Jaroszewska Mirela

9.

Jondral Bartosz

10.

Kalisz Dominika

 

godzina 10:00

 

1.

Karczewska Hanna

2.

Kuczmarska Natalia

3.

Leśniewska Martyna

4.

Maciejewska Aleksandra

5.

Muszyńska Natalia

6.

Nehring Milena

7.

Nidzworska Dorota

8.

Nowicka Eurydyka

9.

Petrykowska Justyna

10.

Rezmer Sabina

 

godzina 12:000

 

1.

Rzepka Agata

2.

Sadowska Żaneta

3.

Sienkiewicz Małgorzata

4.

Sikora Magdalena

5.

Skuzjus Magdalena

6.

Sobiech Marlena

7.

Szczepańska Karolina

8.

Szczypińska Marta

9.

Waruszewski Marcin

10.

Wojnicz Marcin

 

Osoba zakwalifikowana do udziału w II etapie konkursu powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Izabela Nadratowska –Borowa

Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
Wyniki naboru
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d