Instytucje powiązane

Sąd Najwyższy

www.sn.pl

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

 

Naczelny Sąd Administracyjny

www.nsa.gov.pl

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

 

Trybunał Konstytucyjny

www.trybunal.gov.pl

Biuro Trybunału

Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

 

Krajowa Rada Sądownictwa

www.krs.pl

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.gov.pl/sprawiedliwosc

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

www.sejm.gov.pl

 

 Senat Rzeczypospolitej Polskiej

www.senat.gov.pl

 

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

www.nra.pl


Okręgowe Rady Adwokackie

http://www.nra.pl/nra.php?id=122

 

Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

www.kirp.pl

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych

http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Zasieg-dzialania-Izb

 

Krajowa Rada Notarialna

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

www.krn.org.pl

 

Izby Notarialne

www.krn.org.pl/1196/Izby+notarialne

 

Krajowa Rada Komornicza

ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa

www.komornik.pl

 

Izby Komornicze

www.komornik.pl

 

Krajowa Rada Prokuratury
ul. Z. Krasińskiego 65
01-755 Warszawa

http://krp.gov.pl

 

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

www.pg.gov.pl

 

Prokuratury apelacyjne, okręgowe i  rejonowe

http://www.pg.gov.pl/jednostki-podlegle-1/jednostki-podlegle-1.html

 

Inne przydatne linki

 

Baza danych osob nadzorujących dzialanie słuzb - 14.12.01

 

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych

 

Baza teleadresowa ośrodków pomocy społecznej

 

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

 

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

 

Rejestr placówek zaepwniających miejsca noclegowe

Rejestr zmian dla: Instytucje powiązane

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-11-06
Publikacja w dniu:
2019-11-06
Opis zmiany:
Zmiana linku do ms
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d