e-PUAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) informujemy iż Sąd Rejonowy w Iławie uruchomił za pośrednictwem platformy ePUAP możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Informuje się, że pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych. Możliwe jest składanie pism poza właściwym postępowaniem sądowym.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Iławie utworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej). Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta na http://www.epuap.gov.pl jest bezpłatne.

Profil sądu na platformie EPUAP.