Biuro Podawcze

Godziny pracy:

 • poniedziałek   - 7:30 -18:00
 • wtorek- piątek - 7:30 - 14:30


 

 Zakres czynności Biura Podawczego

Pracę biura podawczego reguluje § 14, § 15 i §542 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej( Dz. Urz. MS. 2003.5.22 z późń. zm.):

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu od interesantów oraz operatora pocztowego;
 • znakowanie jej pieczęcią wpływu;
 • przekazywanie korespondencji minimum dwa razy dziennie (najpóźniej następnego dnia) do właściwych komórek organizacyjnych;
 • niezwłoczne przekazywanie pism pilnych takich jak: usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie/posiedzeniu złożone w dniu rozprawy/posiedzenia, wnioski: o uzasadnienie orzeczenia, o zastosowanie tymczasowego aresztowania, o umieszczenie w schronisku, o zabezpieczenie powództwa, o zdjęcie sprawy z wokandy;
 • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
 • pakowanie przesyłek zbiorczych do policji, zakładów karnych, sądów, prokuratur oraz tworzenie zwrotnych potwierdzeń odbioru;
 • wysyłanie przesyłek sądowych zaewidencjonowanych w księdze nadawczej za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • wydawanie przesyłek sądowych dla służby doręczeniowej w godz. 14:15 - 14:45;
 • dopuszcza się możliwość zawarcia porozumienia z pozostałymi instytucjami znajdującymi się na terenie miasta Iławy dotyczącego ekspedycji przesyłek.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d