Adm. 1100-1/19 Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 22 lipca 2019 r. o wyborze kandydatów

Sąd Rejonowy w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 4B

14-200 Iława

 

Iława, dnia 22 lipca 2019 r.

Adm. 1100-1/19

 

 

INFORMACJA

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów na dwa stanowiska stażysty

w wydziałach orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Iławie

(umowa o pracę na czas określony na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

 

 

Stosownie do § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j. t.) informuję, że po przeprowadzeniu konkursu na dwa stanowiska stażysty w wydziałach orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Iławie (umowa o pracę na czas określony na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy), ogłoszonego w dniu 5 czerwca 2019 r., do zatrudnienia zostali wybrani:

 

  1.       Michał Romaniuk,
  2.       Paulina Czubińska.

 

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j. t.) informuję, że Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów w osobach:

 

  1.       Marta Mazurewicz,
  2.       Emilia Olek,
  3.       Beata Marlena Kruza,
  4.       Marta Kowalska,
  5.       Artur Myszka,
  6.       Daria Ismer.

 

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Iławie

Anna Katarzyna Stasiak

Rejestr zmian dla: Adm. 1100-1/19 Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 22 lipca 2019 r. o wyborze kandydatów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-07-22
Publikacja w dniu:
2019-07-22
Opis zmiany:
Umieszczeie informacji