Aktualności

 • Zarządzenie Nr Adm. 0210-40/20

  Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2020 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j. t.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 j. t.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (Dz.U.2020.325) i art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 j. t.).

  Czytajwięcejo: Zarządzenie Nr Adm. 0210-40/20
 • ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-39/20
 • Zarządzenie nr Adm. 0210-38/2020

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239  t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

  Czytajwięcejo: Zarządzenie nr Adm. 0210-38/2020
pozostałe artykuły

Najczęściej czytane